Seyyid İbrahim Rüşdî Efendi

Tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’i Konya İl Halk Kütübhânesi’nde(2035) bulunan Seyyid İbrahim Rüşdî Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Geçimini hattatlıktan çıkaran mahâllî hattatlardan olup Hâfız Halîl Efendi adlı bir tilmizinin tesbit edilmiş olması, ta’lim-i talebeden de hâli kalmadığına delildir.

 

 

 

İsmail Orman, 26 mayıs 2018