Seyyid Hüseyin Vehbî Efendi

Merzifonlu olan Seyyid Hüseyin Vehbî Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş ve beldesi hattatlarından aklâm-ı sitte meşketmişse de, hocası hakkında bir bilgi yoktur. Hâl tercemesine dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamış olan hattatın, beldesinde kitâbet ve ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 8 mayıs 2018