Seyyid Hüseyin Vasfî Efendi

Seyyid Hüseyin Vasfî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Kimliğine, tilmizlerinden Ahmed Refîkî Efendi’nin ketebelerinden ulaştığımız hattatın, müstensihlikle meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018