Seyyid Hüseyin Şükrî Efendi

Alî Zekî Efendi’nin tilmizlerinden olan Seyyid Hüseyin Şükrî Efendi’nin hayâtına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Staatsbibliothek’de H. 1252/M. 1836 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i(Ms.701) bulunan hattatın, Kütahya’daki Vâhid Paşa Kütübhânesi’nde de H. 1256/M. 1840 tarihli mushâf-ı şerîfi vardır(2872).