Seyyid Hasan Tevfîkî Efendi

Edirneli olan Seyyid Hasan Tevfîkî Efendi, hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, medrese tahsîlini de orada tamamlamıştır. Bâ-imtihân müderris olarak Selânik’e bağlı Avrathisârı Kasabası’ndaki bir medresede derse çıkmağa başlamıştır. Neşr-i ulûm üzere iken orada vefât etmiş olduğu anlaşılmaktadır.

Aklâm-ı sitteyi Edirne hattatlarından meşketmiş olduğu anlaşılan Seyyid Hasan Tevfîkî Efendi’nin eserine tesâdüf edilememiştir. Ancak başta oğlu Seyyid Ahmed Vefîk Efendi olmak üzere Avrathisârı’nda bir hayli hattat yetiştirdiği nakledilmektedir.

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 20 Aralık 2012, s. 114.

 

 

İsmail orman, 18 mayıs 2018