Seyyid Hasan Hamîdî Efendi

Şumnu hattatlarından olan Seyyid Hasan Hamîdî Efendi, beldesinin ma’rûf hattatlarından Ahmed Zarîfî Efendi’nin şâkirdânındandır. Özel koleksiyonda bulunan H. 1285/M. 1868 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden, müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktaysa da, terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 104.

 

 

İsmail Orman, 16 mayıs 2018