Seyyid Hasan Âşıkî Efendi

Şumnulu olan Seyyid Hasan Âşıkî Efendi, o beldenin ma’rûf hattatlarından olan Osman Şevkî Efendi’den mücâzdır. Terceme-i hâli hakkında etrâflı ma’lûmât bulunmayan hattatın H. 1254/M. 1838 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, aynı yıl içinde yazdığı Delâ’ilü’l-hayrât’ı ve H. 1256/M. 1840 tarihli Mevlîd-i Şerîf’i görülmüştür. Sakıp Sabancı Müzesi’nde de bir mushâf-ı şerîfi bulunan hattatın mâ’işetini müstensihlikten çıkardığı anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Şumnu Hattatları, s. 33.

İsmail Orman, 7 mayıs 2018