Seyyid Hâfız Ahmed Lûtfî Efendi

Kastamonu hattatlarından Es‘adzâde Seyyid Mehmed Râ’if Efendi’nin şâkirdânından olan Seyyid Hâfız Ahmed Lûtfî Efendi’nin hayatına da’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Neşretmiş olduğumuz tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’i, daha ziyâde mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olan mahallî yazı erbâbından olduğuna işâret etmektedir. Safranbolulu Seyyid Alî Vasfî Efendi tilmizlerindedir.

 

 

 

İsmail Orman, 25 nisan 2018