Seyyid Alî Râsim Efendi

Özel koleksiyonda H. 1267/M. 1850 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Seyyid Alî Râsim Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi ma’mûlâta ulaşılamamıştır. Ömer Hikmetî Efendi’nin şâkirdânından olduğu tesbit edilen hattatın müstensihlikle iştigâl eden mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 136.

 

 

İsmail Orman, 2 nisan 2018