Seyyid Ahmed Şevkî Efendi

Hüsn-i hattı, Halîl Şükrî Efendi’nin tilâmizinden İbrahim Rüşdî Efendi’den meşketmiş olan Seyyid Ahmed Şevkî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir bilgi yoktur. Özel koleksiyonda bulunan H. 1261/M. 1845 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i, mâ’işetinin müstensihlikden çıkaran erbâb-ı hattan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

 

İsmail orman, 22 mart 2018