Seyyid Ahmed Nazîfî Efendi

Şumnulu olan Seyyid Ahmed Nazîfî Efendi’nin terceme-i hâline da’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı beldesinin hattatlarından Hafız Hasan Vehbî Efendi’den öğrenmiştir. Şumnu’da kitâbet ve ta’lîm-i talebe meşgul olan hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim burada bir hayli hattat yetiştirmiş olup Osman Asım Efendi ve Mehmed Râgıb Efendi bunlardan sâdece ikisidir.

 

 

 

Kaynakça

Şumnu Hattatları, s. 33; İstanbul Antik Sanat, 11 Ekim 2009, s. 44.

 

İsmail Orman, 26 mart 2018