Şekercizâde Abdurrahmân Necâtî Efendi

Eyüplü bir şekercinin oğlu olduğundan “Şekercizâde” künyesiyle tanınan Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı beldesinin meşhur hattatlarından İbrahim Sükûtî Efendi’den meşkederek icâzet aldığı ve hatta hocasının takdîrini kazanmakla, dâmâdı olma şerefine de nâ’il olduğu bilinmektedir.

Mekteblerde ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılan Şekercizâde Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin eserine tesâdüf edilememişse de, Mustafa Nâ’ilî Efendi adlı bir değerli Kur’ân-ı Kerîm hattatı yetiştirmiş olması, kendisine bu fasılda bir bâb açmamızı zaruri kılmıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 27 nisan 2017

Reklamlar