Sâfîzâde Seyyid Alî Rüşdî Efendi

Kütahya hattâtîninden Sâfîzâde Ahmed Zihnî Efendi’nin oğlu olan Sâfîzâde Seyyid Alî Rüşdî Efendi, hüsn-i hattı babasından meşkederek icâzet almıştır. Babası gibi geçimini müstensihlikten sağlayan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmakla beraber, özel kolesiyonda bulunan sülüs ve nesih meşk levhâsı dışında eserine tesadüf edilememiştir.

Kütahya’da bir hayli hattat yetiştirmiş olduğu bilinen Sâfîzâde Seyyid Alî Rüşdî Efendi’nin Tirevî Mehmed Hilmî Efendi adlı bir öğrencisi olduğu tespit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 13 Aralık 2009, s. 148.

 

İsmail Orman, 5 aralık 2017