Ömer Rüşdî Efendi

Karacavîrânlı olan Ömer Rüşdî Efendi, o beldenin hattatlarından Hasan Rızâ’î Efendi’nin şâkirdânındandır. Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1261/M. 1845 tarihli Kur’ân-ı Kerîm’i bulunan hattatın hayatına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Tilmizlerinden Abdullah Lûtfî Efendi de mushâf- şerîf hattatlarındandır.

 

 

Kaynakça

TYTK, I, s. 33.

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2018