Ömer Hikmetî Efendi

Terceme-i hâli meçhûle karışmış erbâb-ı hattan olan Ömer Hikmetî Efendi’nin sıbyân mekteblerinde ta’lim-i hat ile meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Eserine tesâdüf edilememiş olan hattatın Seyyid Alî Râsim Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 136.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018