Nâ’ilzâde İbrahim Efendi

Laz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından olan Nâ’ilzâde İbrahim Efendi’nin hayatına dâ’ir ma’lûmata ulaşılamamıştır. H. 1214 senesinde Sivas’ta yazmış olduğu Delâ’ilü’l-hayrât’ının görülmüş olması, tahsîlini tamamladıktan sonra döndüğü memleketinde kitâbetle meşgul olduğuna işaret etmektedir. Vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı gibi, tilmizi de tesbit edilememiştir.