Mekkî Ahmed Âfif Efendi

Hayatı hakkında Mekkeli olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamış olan Mekkî Ahmed Âfif Efendi, Seyyid Mehmed Râ’if Efendi’nin şâkirdânındandır. İstanbul’da ta’lim-i talebe ve müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Şeyh Abdülkadir Hulûsî Efendi tilmizlerindendir.

 

 

Kaynakça

 

 

İsmail Orman, 9 nisan 2018