Mehmed Yusuf Efendi

Akşehirli olan Mehmed Yusuf Efendi, oradaki bir sıbyân mektebinin mu’allimi idi. Hayatı hakkında başka bir ma’lûmât bulunmayan hattatın tilmizlerinden sâdece Akşehirli Şeyh Ahmed Efendi’nin ismi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 2, s. 22.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018