Mehmed Behçet Efendi

Meşâhir-i hattâtînden Abdullah Zühdî Efendi’nin tilmizlerinden olan Mehmed Behçet Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1275/M. 1858-1859 ve Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi Türbesi’nde de H. 1282/M. 1865-1866 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri bulunan hattatın, bir hayli mesâhif-i şerîfe tahrîrine muvaffâk olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 394.

 

 

İsmail Orman, 6 haziran 2018