Mehmed Alî Recâ’î Efendi

Edirneli olan Mehmed Alî Recâ’î Efendi’nin terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Özel koleksiyonda bulunan H. 1264/M. 1848 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’in ketebesinde Hâfız Ahmed Hamdî Efendi’nin tilmizlerinden olduğunu beyan etmektedir. Mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 30 mayıs 2018