Mehmed Alî Hilmî Efendi

Hayatı hakkında Ispartalı olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamayan Mehmed Alî Hilmî Efendi, muhtemelen beldesinin hattatlarından olan Mehmed Şükrî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri meşkederek, H. 1254/M. 1838 senesinde icâzet almıştır. Beldesinde ta’lim-i talebe ve müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 28 mayıs 2018