Mahmud Hamdî Efendi

Safranbolu’daki Mehmed İzzet Paşa Kütübhânesi’nde H. 1210/M. 1794 tarihli mushâf-ı şerîfi(5) bulunan Mahmud Hamdî Efendi Afyon Karahisâr’lıdır. Terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamış olan hattatın müstensihlikle meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 25 mayıs 2018