Leblebicizâde Seyyid Osman Efendi

Mustafa Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Çorum’da dünyaya gelen Leblebicizâde Seyyid Osman Efendi’nin H. 1212/M. 1797-1798 senesinde ta’likle istinsâh ettiği fetva mecmu’ası oradaki Hasan Paşa Kütübhânesi’nde bulunmaktadır. Tilmizlerinden olan oğlu Leblebicizâde Seyyid Alî Arif Efendi’nin mezkûr kütübhânenin hâfız-ı kütûblerinden olması, onun da aynı görevi îfâ etmiş olabileceğini akla getirmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 27 nisan 2018