Kütâhî Seyyid Alî Vasfî Efendi

Kütâhî Seyyid Alî Vasfî Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Özel koleksiyonda H. 1268/M. 1851-1852 senesinde yazdığı üçüncü mushâf-ı şerîfi görülmüş olan hattatın, yine özel koleksiyonda H. 1277/M. 1860-1861 tarihli ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütübhânesi’nde de Topkapı Sarayı Müzesi’nden gelme H. 1291/M. 1874 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri bulunmaktadır. Kütahya’da ibrâz-ı mahâret eylediği ve bir hayli mesâhif-i şerîfe istinsâhına muvaffâk olan erbâb-ı hünerden idiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018