Konevî İbrahim Fehmî Efendi

H. 1254/M. 1838 senesinde Konya’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşta intisâb eylediği Mevlevî Târikatı’ndan çile çıkarmış, bir yandan da hüsn-i hat ve fenn-i hâkkâkî öğrenmiştir. Ancak üstâdları ma’lûm değildir. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra ikbâl için İstanbul’a gitmiş olan Konevî İbrahim Fehmî Efendi, burada hem ilmini genişletmiş ve hem de vâkıf olduğu san‘atları ilerletmiştir.

Münâsib bir mânsıb elde edemeyince memleketine dönerek bir yazıhâne açan Konevî İbrahim Fehmî Efendi, bir yandan mushâf-ı şerîf tahrîr eder, diğer yandan da tâlib olanlara mühür hâkkeder, arz-ı hâl dilekçeleri yazardı. H. 1311/M. 1893-1894 senesinde çocuklarının tahsîli için tekrar İstanbul’a giderek, san‘atına orada devâm etmeye başlamıştır.

Bu hâl üzere iken H. 1320/M. 1902-1903 senesinde orada vefât ederek, Edirnekapı civârına defnedilmiş olan Konevî İbrahim Fehmî Efendi’nin, bir hayli mushâf-ı şerîf yazdığı nakledilmektedir. H. 1290/M. 1873-1874 senesinde yazdığı nüsha(Y. 2516) ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’ndedir.

 

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 5, s. 9; TSAYK, I, ss. 400-401.

 

 

İsmail Orman, 16 mayıs 2018