Konevî Ahmed Şükrî Efendi

Konya’nın meşhur hattatlarından olan Sırçalı Mescid imâmı Abdülhalîm Efendi’nin torunu olarak Konya’da doğmuş olan Konevî Ahmed Şükrî Efendi, sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra Avniyye Medresesi müderrisi Sarı Hâfız Süleyman Vehbî Efendi’den dînî ilimleri öğrenmiştir. Bu esnâda Bağaralızâde İbrahim Hakkî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Konya Mahkeme-i Şer’î Kitâbeti’nin hulefâlarından olup bilâ-fâsıla 35 sene hizmetten sonra yaş haddinden emekliye sevkedilmiş ve bu hâl üzere iken H. 24 Receb 1337/M. 1919 tarihinde vefât ederek Konya’daki Musalla Mezarlığı’na defnedilmiş olan Konevî Ahmed Şükrî Efendi‘nin sülüs bir levhâsı, hâlen Konya’daki Kapı Cami’nde bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Hattatlar Armağanı, 4, s. 12; İstanbul Müzayede, 14 Haziran 2009, s. 168.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2017

Reklamlar