Konevî Ahmed Şükrî Efendi

Mehmed Efendi adlı bir zâtın oğlu olan Konevî Ahmed Şükrî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı Hâfız Osman Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. H. 1278/M. 1861-1862 tarihli mushâf-ı şerîfi özel koleksiyonda bulunan hattatın, mâ’işetini müstensihlikden çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Konya hattatlarından Seyyid Hafız Mehmed Vehbî Efendi tilmizlerindendir.

 

 

Kaynakça

Büyük Pazar Mezatı, 24 Aralık 2011, s. 259.

 

 

İsmail Orman, 13 mayıs 2017