Kırkağaçlı İsmâ’il Efendi

Edirne’nin Kırkağaç Karyesi’nde doğmuştur. Sıbyân mektebini orada bitirdikten sonra medrese tahsîli almak üzere gittiği Edirne’de hüsn-i hat dersleri aldığı bilinmekteyse de, hocası ma’lûm değildir. Mekteblerde tedrîs-i ilim ve ta’lim-i hat ile meşgûl iken orada vefât etmiş olan Kırkağaçlı İsmâ’il Efendi’nin, nereye defnedildiği de belli değildir. Seyyid Mehmed Hamdî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 8 haziran 2017