Kayserili Halîl Hilmî Efendi

Kayserili Halîl Hilmî Efendi, beldesinde ibrâz-ı mahâret eyleyen erbâb-ı hatdan Nûh Hâmidî Efendi’nin tilmizlerindendir. H. 1263/M. 1847 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i Adnan Ötüken Kütübhânesi’nde bulunan hattatın hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 11 mayıs 2018