Kastamonulu Alî Rızâ Efendi

Seyyid Mustafa Hulûsî Efendi’nin şâkirdânından olan Kastamonulu Alî Rızâ Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lumat bulunmamaktadır. H. 1269/M. 1852-1853 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olan hattatın ziyâde mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 7 haziran 2017