Kastamonî Hâfız Ahmed Şevkî Efendi

İlk tahsîlini ve hıfzını memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye giren Kastamonî Hâfız Ahmed Şevkî Efendi, bu esnâda hüsn-i hatta heves ederek Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almıştır. Daha sonra memleketine döndüğü ve ibkay-ı âsâr üzere iken vefât ettiği anlaşılmaktadır.

H. 1262/M. 1846 ve H. 1287/M. tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri ile H. 1272/M. 1855-1856 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı görülmüş olan Kastamonî Hâfız Ahmed Şevkî Efendi, dînî eserlerin istinsâhıyla meşgul olan mahallî hattatlardandır. Şekercizâde Alî Lûtfî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 24 Nisan 2011, s. 60.

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2018