Kastamonî Ahmed Şevkî Efendi

Kastamonu hattatlarının meşâhirinden olmakla birlikte hayatı hakkında herhangi bilgiye ulaşılamayan Kastamonî Ahmed Şevkî Efendi’nin, H. 1262/M. 1846 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i ile H. 1272/M. 1855-1856 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı görülmüştür. Nesihte mâhir bir hattat olduğuna âsârı şâhiddir.

 

 

 

Kaynakça

 

İsmail Orman, 22 mart 2018

Reklamlar