Kastamonî Ahmed Şevkî Efendi

Medrese tahsîli görmek üzere gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ederek, Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almış olan Kastamonî Ahmed Şevkî Efendi, me’zûn olduktan memleketine dönmüştür. Özel koleksiyonda bulunan H. 1262/M. 1846 ve H. 1287/M. 1870-1871 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri ile H. 1272/M. 1855-1856 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı, müstensihlikle meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğuna işaret etmektedir. Şekercizâde Alî Lûtfî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 24 Nisan 2011, s. 60.

 

 

İsmail Orman, 2 nisan 2018