Karahisârî İsmâ’il Şevkî Efendi

İsmine Mirâszâde Seyyid Ömer Zihnî Efendi’nin icâzet kıt‘asında rastladığımız Karahisârî İsmâ’il Şevkî Efendi’nin Afyon Karahisârı’nda doğduğu ve ömrü boyunca orada ikamet ettiği anlaşılmaktaysa da, hâl tercemesine dâ’ir bir ma’lûmât yoktur.

 

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 19 Şubat 2011, ss. 272-273.

 

 

İsmail Orman, 4 haziran 2018