Karahisârî Alî Ulvî Efendi

Hayatı hakkında Afyon Karahisârı’nda doğduğu dışında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Karahisârî Alî Ulvî Efendi’nin, beldesinde müstensihlikle meşgul ve son eserinin tarihine istinâden H. 1285/M. 1868 senesinden sonra vefât etmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hocası hakkında bir bilgi yoktur.

Hayatını dînî ve ilmî eserlerin istinsâhından kazandığı anlaşılan Karahisârî Alî Ulvî Efendi’nin Gedik Ahmed Paşa Kütübhânesi’nde H. 1276/M. 1859(301), Askerî Müze Kütübhânesi’nde ise H. 1285/M. 1868 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri vardır. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kütübhânesi’nde bulunan H. 1243/M. 1828 tarihli Cerîdetü’l-ferâyiz(196) ile H. 1267 tarihli Cemâleddîn Gürânî’nin Beyân-ı Esrârü’t-tâlibîn(946) adlı eserini ta’likle istinsâh etmiştir.

 

 

Kaynakça

TYTK, s. 14; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 25.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018