Kadızâde Seyyid Hüseyin bin Mehmed

Kuzâttan Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Bu nedenle “Kadızâde Seyyid Hüseyin bin Mehmed” künyesiyle tanınmıştır. Meşâhir-i hattâtînden Eğrikapılı Mehmed Râsim Efendi’nin son zamanlarına yetişerek, kendisinden sülüs ve nesih meşketmiş ve icâzetiyle şeref-yâb olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra Bâb-ı Â’li Mukabele Kalemi’nin hulefâlarından olan Kadızâde Seyyid Hüseyin bin Mehmed’in burada senelerce hizmette bulunduktan sonra vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi tesbit edilememiştir. H. 1209/M. 1794-1795 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inin görülmüş olması, bu senelere erişmiş olduğuna göstermektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 17 ağustos 2017