Kadırgalı Seyyid Hüseyin Efendi

Değerli mushâf-ı şerîf hattatlarından olan Seyyid Mustafa Nazîf Efendi’nin hocası olan Kadırgalı Seyyid Hüseyin Efendi’nin hâl tercemesi hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Her hâlde mekteblerde hüsn-i hat ta’limine me’mûr olan erbâb-ı hattandır. Meşâhir-i hattâtînden Mahmud Celâleddîn Efendi’nin tilmizlerinden olduğu, Sakıp Sabancı Müzesi’nde bulunan H. 1253/M. 1837 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden nüm-âyândır.

 

 

 

İsmail Orman, 23 mayıs 2018