İzmirli Hâfız Ahmed Efendi

İzmir’in meşhur hattatlarından Seferihisarlı Osman Âfif Efendi’nin tilmizi ve dâmâdı olan İzmirli Hâfız Ahmed Efendi’nin kabiliyetli hattatlardan olduğu nakledilmekteyse de eserine tesâdüf edilememiştir. Vefât tarihi ve medfeni hakkında da bir bilgiye ulaşılamamış olan hattatın, H. 1282/M. 1865-1866 senesinde Hatice Heybetî nam bir hattata sülüs ve nesihden icazet vermiş olduğu tesbit edilmiş olup bu senelere erişmiş olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 3 Haziran 2007, ss. 186-187.

 

 

İsmail Orman, 12 nisan 2018