İstanbullu Osman Efendi

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde H. 1228/M. 1813 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunan Osman Efendi’nin İstanbullu olduğu bilinmekteyse de, hâl tercemesi hakkında bir bilgi yoktur. Hüsn-i hattı Tokadî Alî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kaynakça

TSAYK, s. 376.

 

 

İsmail Orman, 15 kasım 2017