İstanbulî Seyyid Hüseyin Şükrî Efendi

Seyyid Mehmed Hilmî Efendi’nin tilmizlerinden olan İstanbulî Seyyid Hüseyin Şükrî Efendi’nin hayâtına dâ’ir bir bilgiye ulaşılamamıştır. Özel koleksiyonda H. 1282/M. 1865-1866 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan hattatın, mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018