Ispartavî Mehmed Şükrî Efendi

İsmine, tilmizlerinden Mehmed Alî Hilmî Efendi’ye H. 1254/M. 1838 senesinde verdiği icâzette rastladığımız Ispartavî Mehmed Şükrî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beldesinde ta’lim-i talebe ve müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 28 mayıs 2018