İbrahim Fu‘adî Efendi

Manisa hattatlarından olan İbrahim Fu‘adî Efendi, beldesinin meşhur hattatlarından Mehmed Hulûsî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu, Mehmed Rüşdî Efendi adlı tilmizinden anlaşılmaktadır. Bu hâl üzere iken orada vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 16 mayıs 2018