İbrahim Devrânî

Konya’ya bağlı Devrân Karyesi’nde dünyaya gelmiş olan İbrahim Devrânî, medrese eğitimi almak üzere gittiği Ilgın’da hüsn-i hatta heves ederek aklâm-ı sitte dersleri almışsa da, hocası tesbit edilememiştir. Mekteblerde mu’allimlikle meşgul olan mahâllî yazı erbâbından iken orada vefât etmişse de, tarihi ve medfeni meçhûldür.

 

 

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018