Hezârgrâdî Abdullah Lebibî Efendi

Hezârgrâdî Abdullah Lebibî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Aklâm-ı sittede mâhir, müstensihlikle meşgul olan mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktaysa da, hocası hakkında bir ma’lûmât yoktur. Hem-şehrîsi Hasan Şevkî Efendi çıraklarındandır.

 

 

 

İsmail Orman, 22 şubat 2018