Hasan Hüsnî Efendi

Sivas hattatlarından olan Hasan Hüsnî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmât yoktur. H. 1248/1832 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm‘i görülmüş olan hattatın mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bir yandan da ta’lim-i hat ile meşgul olup Sivas’ta bir hayli hattat yetiştirmiş olduğu bilinmektedir. Ancak bunlardan sadece Seyyid Abdullah Vasfî Efendi’nin ismi tesbit edilebilmiştir.

 

 

Kaynakça

Antik AŞ, 27 Şubat 2011, ss. 82-83.

 

İsmail Orman, 4 mart 2017