Hasan Fehmî Efendi

Şumnu hattatlarından olan Hasan Fehmî Efendi’nin hayatı hakkında hâfızlardan olduğu dışında bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1188/M. 1774 senesinde nesihle istinsâh ettiği Erzurumî İbrahim Hakkî Efendi’nin Ma’rifet-nâme adlı eseri Sadberk Hanım Müzesi Kütüphânesi’nde (nr. 1) bulunan hattatın, müstensihlikle meşgul olan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Hocası hakkında bir bilgi bulunmamaktaysa da, Alî Râşid Efendi ve Alî Eşref Efendi adlı tilmizleri tesbit edilmiştir.

 

Kaynakça

SHMHKYK, s. 47.

 

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2017