Hasan Efendi

Hâlvetî Târikatı’nın müntesiblerinden olan Hasan Efendi, Kütahyalı Mahmud Râcî Efendi’nin tilmizlerindendir. H. 1269/M. 1852 senesinde vefât ederek, Karacaahmet Mezarlığı’nda “hattatlar sofası” denilen mahâle defnedilmiştir. H. 20 Şa’bân 1262/M. 13 Ağustos 1846 tarihinde nesihle istinsâh ettiği Ahmed Bîcân Efendi’nin Dürr-i Meknûn adlı eseri görülmüş olup mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

OCLT, I, s. 10.

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018