Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi

Zamanının en kudretli hattatlarından biri olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin mufassâl terceme-i hâline, bilhassa sülüs ve nesihteki mahâretine istinâden Aklâm-ı Sitte Hattatları meyânında yer vermiş idik. Öte yandan – eğer mübâlağalı değilseHat ü Hattâtân’ın beyânına nazaran “ikiyüz kadar Kur‘an-ı Kerîm yâdigâr bırakmış” olduğu anlaşılmaktadır ki, kendisine Kur‘ân-ı Kerîm Hattatları bâbında da kendisine bir fasıl açmamız zarûrîdir.

Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin emriyle yazmış olduğu kelâm-ı kadîmlerden biri, vefâtından sonra türbesine vakfedilmiş olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde de H. 1255/M. 1839-1840(A. 6550) ve H. 1263/M. 1847(A. 6556) tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunmaktadır ki, hatt-ı nesihteki letâfet ve mahâretinin delîlleridir.

Hattat Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi-Hattatlar Sofası
Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin Bir Mushafından Ser-levha Sayfaları

Hâlen Millet Kütüphânesi’nde bulunan ve muhtemelen kendisi tarafından te’lîf edilmiş olan Mizânü’l-hat adlı eseri de kaleme almış olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin Beyazıt Devlet Kütüphânesi’nde bulunan H. 1227/M. tarihli Üstüvânî Mehmed Efendi’nin Kitâb-ı Üstüvânî(2962) adlı eseri ile Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde bulunan H. 1255/M. 1839-1840 tarihli İstanbul ve Civârında Medfûn Bulunan Bazı Zevâtın İsimleri(Y. 123) adlı kitabı nesihle istinsâh etmiştir.

Sülüs ve nesihte kudreti nisbetinde şâkirdân meyânında mu’teber bir hattat olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin, Cihângirî Mustafa Vasfî Efendi, Hacızâde Mustafa Râkım Efendi, Kayyumzâde Mehmed Sâlih Efendi ve Mehmed Şerîf Remzî Efendi gibi değerli Kur‘ân-ı Kerîm hattatları yetiştirmiş olduğu tesbit edilmiştir.

 

Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Hat ü Hattâtân, s. 169; Türk Hattatları, s. 208; Son Hattatlar, s. 178; İÜKAYK, s. 78; BOA, C..MF.. 180/8965.

 

İsmail Orman, 13 ekim, 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s