Hâfız Seyyid İsmâ’il Hakkî Efendi

İstanbullu olan Hâfız Seyyid İsmâ’il Hakkî Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Küçük yaşta hıfz-ı Kur‘ân-ı Kerîm ile hâfızlardan olmuş, ayrıca meşâhir-i hattâtînden Şevkî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1279/M. 1862-1863 senesinde Mustafa Şükrî ve Hasan Hamdî efendilerin huzurunda icâzet almıştır.

Yenibağçe’deki hânesinde müstensihlikle meşgul erbâb-ı hattan iken vefât ettiği anlaşılan Hâfız Seyyid İsmâ’il Hakkî Efendi’nin H. 1290/M. 1873 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i özel koleksiyonda bulunmaktadır. H. 1280/M. 1863-1864 tarihli mushâf-ı şerîfi Afyon’daki Gedik Ahmed Paşa Kütüphânesi’nde, aynı tarihli Risâle-i Kaygusuz Abdâl adlı eseri de Atatürk Kitaplığı’nda bulunmaktadır.

 

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 22 Şubat 2009, s. 75.

 

 

İsmail Orman, 2 haziran 2018