Hâfız Seyyid Alî Rüşdî Efendi

Eskişehir yakınlarındaki Kuruçlar Karyesi’nden olan Hâfız Seyyid Alî Rüşdî Efendi, sıbyân mektebini beldesinde tamamlamış, medrese tahsîli için gittiği Afyon Karahisarı’nda hüsn-i hatta heves ederek, şehrin meşhur hattatlarından Abdurrahmân Şükrî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Özel koleksiyonda bulunan H. 1297/M. 1875 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’inden, daha ziyâde mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Ares Müzayede, 17 Mart 2012, s. 164.

 

 

İsmail Orman, 21 nisan 2018