Hâfız Mehmed Efendi

Silistreli olan Hâfız Mehmed Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Hüsn-i hattı, Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin irâdesiyle hüsn-i hat ta’limi için beldesine gönderilen Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır.

Silistre’de ta’lim-i talebe ve mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olup orada vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ma’lûm değildir. Seyyid Mustafa Zihnî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

İsmail Orman, 1 kasım 2017