Hâfız İsmâ’il Şükrî Efendi

Burdurlu olan Hâfız İsmâ’il Şükrî Efendi eğitimini ve ilk yazı derslerini memleketinde aldıktan sonra medrese tahsîli görmek üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada da yazı dersleri aldığı anlaşılmaktaysa da, hocasının kimliği ma’lûm değildir. Tahsîlini tamamladıktan sonra mekteblerde mu’allimlik yapmağa başlamış ve bu hâl üzere iken vefât etmiştir.

Hâfız İsmâ’il Şükrî Efendi’nin neşretmiş olduğumuz tarihsiz Kur‘ân-ı Kerîm’i, meşgalesinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgûl olduğuna işâret etmektedir. Ayrıca Mehmed Vehbî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Nişantaşı Müzayede, 20 Kasım 2013.

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2018